1

กำลังพล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

“ รับรู้สมรรถภาพ รับทราบความฟิต มาวิ่งปีละนิด พิชิตโรคภัย ”
พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ นำกำลังพล รพ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.67 ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ และสนามฟุตบอล กรมแพทย์ทหารเรือ