1

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ จัดงาน “ วันการได้ยินโลก : World Hearing Day 2024 ”

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน “ วันการได้ยินโลก : World Hearing Day 2024 ” จัดโดย กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567