1

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อรับทราบภารกิจ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 67 และรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้า แผนการดำเนินการ ปัญหาข้อขัดข้องในการเข้าใช้พื้นที่อาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น รพ.ฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารผู้ป่วยในและให้คำแนะนำเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ให้การต้อนรับฯ ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567