1

รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายสนับสนุน รับแถวตรวจบัญชีพล

นาวาเอก จักรพงศ์ คล้ายคลึง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายสนับสนุน รับแถวตรวจบัญชีพล พร้อมทั้งให้โอวาท โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด รพ.ฯ เข้าร่วมแถว พร้อมรับการตรวจเครื่องแต่งกาย และฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567