1

ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดพิธีทำบุญและพิธีเปิด “ สวนสมุนไพรหมอพร ”

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีทำบุญและพิธีเปิด “ สวนสมุนไพรหมอพร ” ศูนย์สุขภาพ รพ.ฯ เทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวาระแห่งการสิ้นพระชนม์ครบ 100 ปี โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และพลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดฯ พร้อมเยี่ยมชมสวนสมุนไพรหมอพร ณ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567