1

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สถานที่ตรวจร่างกาย ห้องโถงชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567