1

พิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน " วันอาภากร "

พล.ร.ท.สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน " วันอาภากร " โดยมี พล.ร.ต.พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมพิธี ณ บริเวณอาศรมหมอพร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 61