1

พิธีถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้นที่ รพ.ฯ

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้นที่ รพ.ฯ ได้แก่ พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเทพราชเทพารักษ์ ศาลพระภูมิชัยมงคล และพระรูปเหมือนพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ อาศรมหมอพร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 67 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คณะผู้บริหาร รพ.ฯ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567