1

พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 67 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 67 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ อดีตผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.ฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องศิริพัฒน์ สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567