1

โครงการหาชุดหมีให้(พี่)หมอ บริจาคชุดป้องกัน PPE

โครงการหาชุดหมีให้(พี่)หมอ โดยคุณสิทธิโชค ชัยวรรณ เป็นผู้แทนบริจาคชุดป้องกัน PPE จำนวน 15 ชุด เพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ผ่านมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี น.อ.สมชาย จันทโรธร รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริการสุขภาพ และ น.อ.หญิง ภาศรี มหารมณ์ ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.63