1

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง รพ.ฯ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ และประชาชนผู้มีจิตศรัทรา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ และสามเณรนักเรียนจ่าพรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ ที่บรรพชาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหารเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗