1

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ร่วมพิธีถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้นที่กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้นที่กรมแพทย์ทหารเรือ ได้แก่ พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเทพราชเทพารักษ์ ศาลพระภูมิชัยมงคล พระรูปเหมือนพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ อาศรมหมอพร และศาลพระภูมิเจ้าที่โรงเรียนนาวิกเวชกิจ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 134 ปี กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567