1

คุณศุภศิริ จิตรแจ้ง มอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

คุณศุภศิริ จิตรแจ้ง มอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ในนามคุณประทวน จิตรแจ้ง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 84,500 บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นาวาเอกหญิง เฉลิมศรี สองห้อง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567