1

คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ มอบเงินบริจาค

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและประธานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมด้วย น.อ.พิทักษ์ พงศ์นนทชัย รับมอบเงินบริจาคในนาม คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ จำนวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อโครงการจัดสร้างพระพุทธหยกแกะสลักและวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องรับรองกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 2 อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563