1

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ รพ.ฯ ประจำปี 2567 “ ลิเกชื่นบาน สงกรานต์ปิ่นเกล้า ” พร้อมนำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รพ.ฯ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย รวมถึงการประกวดเทพีสงกรานต์ รพ.ฯ ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567