1

คุณนาฏวิภา จินดาพร มอบเงินบริจาคในนาม กองทุนคุณรังษีและคุณอุไรรัตน์ จินดาพร

พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมด้วย น.อ.ประดิษฐ์ ฉ่ำใจ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ , น.อ.หญิงพิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการฯ, น.อ.หญิงอารีย์วรรณ กำเสียงใส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และ น.อ.ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคในนาม กองทุนคุณรังษีและคุณอุไรรัตน์ จินดาพร จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อชุดสครับ (Scrub Suit) ให้แผนกทันตกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โดยมี คุณนาฏวิภา จินดาพร เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63