1

คณะนายทหารชั้นนายพลเรือ ทร. มอบเงินบริจาค

พล.ร.อ.กาญจน์ ดีอุบล ผทค.พิเศษ ทร.ทำหน้าที่ หน.ผู้ประสานการปฏิบัติกับนายทหารชั้นนายพลเรือที่ดำรงตำแหน่ง ผทค.พิเศษ ทร และ ผทค.ทร และคณะฯ มอบเงินบริจาคในนามของคณะนายทหารชั้นนายพลเรือ ทร. จำนวน 65,999 บาท ให้กับ มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กำลังพล ทร.ที่ปฏิบัติหน้าที่สู้ COVID-19 โดยมี พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช รอง จก.พร. รับมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ(VVIP) ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563