1

คุณธเนศ และคุณนิรันดร จิตจักร์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและประธานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมด้วย พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกฯ และน.อ.ประดิษฐ์ ฉ่ำใจ กรรมการบริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จากคุณธเนศ และคุณนิรันดร จิตจักร์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62