1

แพทย์หญิง เตือนใจ คูหเจริญ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและประธานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมด้วย พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกฯ และน.อ.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท จากเรือเอกหญิง แพทย์หญิง เตือนใจ คูหเจริญ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62