1

คุณกุญชรี ปัญญะสังข์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

น.อ.ภูรินท์ สาระกุล รอง ผอ. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก คุณกุญชรี ปัญญะสังข์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 18 ก.ค.62