1

กำลังพล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แถวรับฟังคำประกาศพระเกียรติคุณ

นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน “ วันอาภากร ” 19 พฤษภาคม 2567 โดยมี ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง รพ.ฯ แถวรับฟังคำประกาศพระเกียรติคุณ ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567