1

รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานในพิธีมอบขีดหมวกพยาบาล

นาวาเอกหญิง เฉลิมศรี สองห้อง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานในพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลให้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด-วิสัญญี และหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 3 เพื่อเป็นเกียรติในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567