1

ห้องตรวจสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการคัดกรองสุขภาพกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติงาน

นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองสุขภาพกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติงาน กิจกรรมภายใต้โครงการ “ ตรวจสุขภาพรู้ก่อนปลอดภัย เพลินไปกับสุขภาพ ” จัดโดย ห้องตรวจสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ โดยมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งแนะนำโปรแกรมในการตรวจสุขภาพให้กับกำลังพลกองทัพเรือ ครอบครัวและบุคลากร รพ.ฯ รวมถึงมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสุขภาพ โภชนบำบัด อันตรายของโรคอ้วน ความเครียดในวัยทำงาน วิธีบำบัดความเครียด และทางเลือกของวัคซีนในปัจจุบัน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567