1

คุณขวัญฟ้า แซ่ตั้น มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาค จำนวน 130,000 บาท จากคุณขวัญฟ้า แซ่ตั้น เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ใช้ปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 61