1

คุณนกแก้ว นุชประยูร มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จาก คุณนกแก้ว นุชประยูร เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 61