1

สน.สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ ร่วมกับ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ ฟันสวยยิ้มใสประจำปี 2567

สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ ฟันสวยยิ้มใสประจำปี 2567 ” ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ สุขสวัสดิ์ 26 และ ในวันวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลฟัน สอนแปรงฟันให้กับครูพี่เลี้ยง ตรวจฟัน เคลือบคลอไรด์ป้องกันฟันผุ ให้กับเด็กๆ วัย 1-4 ปี