1

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ และคณะกรรมการปลอดบุหรี่ รพ.ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดกิจกรรม “ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก "

นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก " ประจำปี 2567 พร้อมมอบรางวัลการประกวดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกของ รพ.ฯ โดยภายในงานได้มีกิจกรรมคัดกรองการติดบุหรี่พร้อมให้คำแนะนำในการเลิกบุหรี่ รวมถึงการเสวนาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า และการเดินรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยจาการใช้บุหรี่ทุกประเภท โดยมี นักเรียนพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และนักเรียนจากโรงเรียนวัดกระจับพินิจ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ฯ จัดโดย คลินิกอาชีวเวชกรรม แผนกงานอนามัยความปลอดภัย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ และคณะกรรมการปลอดบุหรี่ รพ.ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567