1

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และผู้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี พลเรือตรีหญิง ภาวิกา ธรรมโน ที่ปรึกษา ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ และนาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร พร้อมคณะอาจารย์แพทย์ ให้เกียรติร่วมงานแสดงความยินดีฯ ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567