1

พลเรือโท ประยุร - คุณสิริกร ภู่เทียน มอบเงินบริจาค

พลเรือโท ประยุร - คุณสิริกร ภู่เทียน มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจส่องกล้องแผลเล็ก (MIS Set) ให้แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นาวาโท วรพจน์ ชมศิริ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก รพ.ฯเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567