1

คณะทำงาน GREEN Hospital รพ.ฯ ร่วมกับ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ วันสิ่งแวดล้อมโลก ” ประจำปี 2567

คณะทำงาน GREEN Hospital โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรม “ วันสิ่งแวดล้อมโลก ” ประจำปี 2567 โดยมี นาวาเอกหญิง จิรพรรณ ตันติมงคลสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. งานสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้/วัสดุทางการแพทย์ , การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทาง ขยะรีไซเคิล E-waste (ขยะอิเล็กทรอนิกส์) , กิจกรรมขยะแลกต้นไม้ รวมถึงตลาดรักษ์โลกและกิจกกรมปันกันใช้ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567