1

สน.กำลังพล รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมดูแลกำลังพลที่ไปปฏิบัติราชการทางทหาร

นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมดูแลกำลังพลที่ไปปฏิบัติราชการทางทหาร ภายใต้หัวข้อ “ การเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร ” เพื่อให้กำลังพลสายแพทย์รับทราบแนวทางการจัดชุดปฏิบัติการแพทย์ต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ และการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์ในระดับต่างๆ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 13 อาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น รพ.ฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567