1

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ และคณะตรวจสอบภายใน ทร.

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี ชวิช วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ และคณะตรวจสอบภายใน ทร. พร้อมรับฟังผลสรุปการตรวจสอบภายใน รพ.ฯ จากคณะตรวจสอบฯ โดยมี คณะผู้บริหาร รพ.ฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม ฝ่ายการพยาบาลชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567