1

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพจบใหม่

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ รุ่น 50 เรื่อง “ การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ” เพื่อทบทวนความรู้ และพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ในการพยาบาลผู้ป่วยให้สารน้ำทางหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567