1

คณะวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 36 มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้หน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 110,000 บาท จากคณะวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 36 และคณะร่วมบริจาคเพิ่มเติมรวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน 137,226 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือเอก ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ อดีตประธานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง ทร. และประธานนักศึกษา วทร.36 เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง บก.พร. เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61