1

คุณเรวดี จันจิรบูรณ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. /ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ น.อ.ภูรินท์ สาระกุล รอง.ผอ.รพ/กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากคุณเรวดี จันจิรบูรณ์ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 61