1

คุณสาธัตถ์ แก้วนิตย์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. / ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ น.อ.ภูรินท์ สาระกุล รอง ผอ.รพ.ฯ / กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากคุณสาธัตถ์ แก้วนิตย์ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 61