1

คุณบังอรรัตน์ วัฒนกุล,นาวาโทณัฐพล วัฒนกุล และคุณจริญญา ยังประภากร มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า นำโดย พล.ร.ต.ธาดา เวสารัชชนันท์ รอง จก.พร.,พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ./ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า,พล.ร.ต.เฉียบ สหัสสานนท์ เหรัญญิกมูลนิธิฯ และ น.อ.ภูรินท์ สาระกุล รอง.ผอ.รพ/กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากคณะคุณบังอรรัตน์ วัฒนกุล,นาวาโทณัฐพล วัฒนกุล และคุณจริญญา ยังประภากร ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61