1

นาวาโท โสภณ , คุณรวยพร ม่วงพิกุลทอง และครอบครัว มอบเครื่องโทรสารกระดาษความร้อน PANASONIC รุ่น KX-FT983CX จำนวน 1 เครื่อง และเงินสด จำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. / ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเครื่องโทรสารกระดาษความร้อน PANASONIC รุ่น KX-FT983CX จำนวน 1 เครื่อง และเงินสด จำนวน 5,000 บาท จาก บริษัท ธรรมรวยพร การบัญชี จำกัด นำโดย นาวาโท โสภณ , คุณรวยพร ม่วงพิกุลทอง และครอบครัว ณ ห้องรับรอง สนง.ผอ.รพ.ฯ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61