1

คุณบังอรรัตน์ วัฒนกุล,คุณกาญจนา จุลเสน และคุณสุวรรณ โพธิบุตร มอบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนให้กับห้องตรวจโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด รพ.ฯ

มูลนิธิสมเดฺ็จพระปิ่นเกล้า นำโดย น.อ.ภูรินท์ สาระกุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ น.อ.พิทักษ์ พงศ์นนทชัย รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จาก คุณบังอรรัตน์ วัฒนกุล,คุณกาญจนา จุลเสน และคุณสุวรรณ โพธิบุตร บริจาคให้กับห้องตรวจโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ณ ห้องตรวจโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 61