1

น.อ.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รองประธานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ทำการแทน) ในนามมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า มอบเตียง และอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย

น.อ.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รองประธานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ทำการแทน) ในนามมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า มอบเตียง และอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย ให้ฝ่ายการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โดยมี พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.ฯ และ นาวาเอกหญิง ทัศนี สงกา ผช.ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 13 พ.ย.60