1

น.อ.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รองประธานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ทำการแทน) ในนามมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า มอบอาหารทางการแพทย์ และถุงใส่อาหาร

น.อ.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รองประธานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ทำการแทน) ในนามมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า มอบอาหารทางการแพทย์ และถุงใส่อาหาร ให้กลุ่มงานโภชนบำบัดรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โดยมี พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.ฯ และ น.ท.หญิง นงลักษณ์ บุญภิรมย์ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนบำบัด เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 13 พ.ย.60