1

ห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

ห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

ห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จะทำการเปิดคลินิกนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น. โดยเริ่มเปิดทำการตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป