1

ขอเชิญบุคลากร รพ.ฯ และผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม " ตลาดรักษ์สุขภาพ PK GREEN Market "

ขอเชิญบุคลากร รพ.ฯ และผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม " ตลาดรักษ์สุขภาพ PK GREEN Market "

ขอเชิญบุคลากร รพ.ฯ และผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม " ตลาดรักษ์สุขภาพ PK GREEN Market " ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 0830 - 1200 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ