1

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของ ได้ที่ตู้ “ ปิ่นเกล้าปันสุข ”

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของ ได้ที่ตู้ “ ปิ่นเกล้าปันสุข ”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. มีความห่วงใย และได้จัดทำโครงการ “ ปิ่นเกล้าปันน้ำใจ สานสายใยสู่ชุมชน ” เพื่อแบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของ ได้ที่ตู้ “ ปิ่นเกล้าปันสุข ” บริเวณประตูทางเข้า-ออก รพ.ฯ หอพักพยาบาล 11 ชั้น และบริเวณด้านข้างลิฟท์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 (ตรงข้ามร้านอเมซอน) หรือสามารถนำสิ่งของมาสมทบได้ที่แผนกธุรการกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4 ตั้งแต่วันพุธที่ 27 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ