1

ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ของดให้บริการคลินิกวัคซีน Well baby ในวันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่ 23 มี.ค.63 - 30 เม.ย.63 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 * การฉีดวัคซีนสามารถมาฉีดช้าได้ 2-3 เดือน * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-4752552 ในวันและเวลาราชการ รพ.ฯ ขออภัยในความไม่สะดวก