1

ประกาศคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป้นลูกจ้างชั่วคราว รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

ประกาศคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป้นลูกจ้างชั่วคราว รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

ประกาศคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่อง ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว