1

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน...เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่สำนักงานกำลังพล รพ. โทร 02 4752830 (ในวันเวลาราชการ) https://www.facebook.com/PR.Pinklao/posts/1978678885737315