1

โครงการอบรม " การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการจัดการข้อร้องเรียน "

พล.ร.ต.สมคิด ทิมสาด ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการอบรม " การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการจัดการข้อร้องเรียน " ณ ห้องประชุม 250 ที่นั่ง อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อ 23 ส.ค. 60