1

กลุ่มงานพัสดุ กอ.รพ.ฯ ขอเชิญ นขต.รพ. ร่วมจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน online โดยพร้อมเพรียงกัน 1-31 พ.ค.60

กลุ่มงานพัสดุ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญ นขต.รพ. และหน่วยเฉพาะกิจ ร่วมจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน Online โดยพร้อมเพรียงกัน 1-31 พ.ค. 60 เดือนแห่งการรณรงค์