1

ศูนย์พฤฒเวชโฮมแคร์ รับสมัครผู้ประกอบการกิจการจำหน่ายสินค้าของใช้เบ็ดเตล็ดสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมเด็จพระปิ่นเกล้า #พฤฒเวชโฮมแคร์ รับสมัครผู้ประกอบการกิจการจำหน่ายสินค้าของใช้เบ็ดเตล็ดสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 20 เมษายน 2560 สนใจติดต่อ 02-475-2777 ในวันเวลาราชการ